Paweł Tuzinek

Radca prawny Związku Dealerów Samochodów

Jak wykorzystywać tablice dealerskie w codziennej działalności?

25.06.2019 r. Warszawa

Szkolenie:

Profesjonalna rejestracja pojazdów (potocznie - „tablice dealerskie”) to instytucja znana w wielu krajach Unii Europejskiej. Od 11 lipca 2019 zostanie wprowadzona także w Polsce.

Będzie to zupełnie nowa forma rejestrowania samochodów demonstracyjnych przez dealerów. Polegać będzie na tym, że dealer samochodów będzie w drodze decyzji administracyjnej otrzymywał prawo do prowadzenie profesjonalnej rejestracji, zestaw specjalnych tablic rejestracyjnych oraz blankietów dowodów rejestracyjnych, z których będzie mógł korzystać podczas jazd testowych.

Jakich formalności należy dopełnić? Jakie korzyści dla dealerów niosą za sobą wprowadzane przepisy? I przede wszystkim – czy to się opłaca?

Dowiedzą się Państwo podczas szkolenia!

Czego dowiem się na szkoleniu?

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Program przygotowany specjalnie dla dealerów

Szkolenie prowadzi radca prawny Związku Dealerów Samochodów, doskonale znający branżę dealerską, jej specyfikę i problemy. Na bieżąco uczestniczył on w procesie legislacyjnym wprowadzającym przepisy o tablicach dealerskich.

Praktyczna wiedza „krok po kroku”

Nowe przepisy wywołują wiele pytań i niejasności. Podczas szkolenia krok po kroku omówimy wszystkie punkty procedury niezbędnej do posługiwania się profesjonalnymi tablicami dealerskimi.

Otrzymasz wzorce formularzy

Dodatkowym atutem szkolenia będzie szczegółowe omówienie i przekazanie Państwu najważniejszych wzorców dokumentów wymaganych do pozyskania tablic dealerskich.

Program szkolenia

TABLICE DEALERSKIE. KTO MOŻE Z NICH SKORZYSTAĆ I NA JAKICH WARUNKACH?

• Kto jest uprawniony do korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów?

• Do jakich samochodów będzie mogła być zastosowana profesjonalna rejestracja? Czy obejmie również samochody używane?

• Jakie warunki musi spełnić dealer, by móc ubiegać się o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji?

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROFESJONALNYCH TABLIC

• Jakich formalności należy dopełnić by otrzymać profesjonalne tablice?

• Jak wygląda profesjonalny dowód rejestracyjny?

• Jak wygląda profesjonalna tablica rejestracyjna?

• W jakich sytuacjach dealer może korzystać z profesjonalnych tablic?

• Jaka jest definicja jazdy testowej?

• Kto może prowadzić samochód podczas jazdy testowej? Czy klient może poruszać się nim samodzielnie?

11.45

OBOWIĄZKI DEALERA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PROFESJONALNYCH TABLIC

• Jak prowadzić wykaz pojazdów używanych z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic?

• Jakie dodatkowe obowiązki musi spełnić dealer?

• Co jest niedozwolone w korzystaniu z tablic dealerskich?

• W jaki sposób odnowić ważność decyzji o przyznaniu tablic?

• Co w przypadku zagubienia lub uszkodzenia blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych bądź profesjonalnych tablic?

• Kiedy starosta może uchylić decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdu?

TABLICE DEALERSKIE W PRAKTYCE

• Jak wykorzystać tablice dealerskie w działalności dealerskiej? – Porady praktyczne

• Produkty ubezpieczeniowe dla tablic dealerskich

• Bariery w wykorzystaniu tablic dealerskich. Czy i jak da się je pokonać?

• Sesja pytań i odpowiedzi

14.00

10.00

Przerwa kawowa

Rozpoczęcie szkolenia

Zakończenie

O wykładowcy

Ekspert i praktyk w dziedzinie prawa motoryzacyjnego, prawa konsumenckiego i prawa gospodarczego. Od 7 lat świadczy pomoc prawną polskim dealerom samochodów, odpowiadając na bieżące problemy prawne pojawiające się w naszej branży. Przez jego biurko przeszły praktycznie wszystkie nowe umowy dealerskie oraz ogromna większość dokumentów kierowanych do sieci dealerskich przez importerów, firmy ubezpieczeniowe, banki i inne podmioty. Na bieżąco uczestniczy w procesach tworzenia prawa, przygotowując opinie, stanowiska i postulaty w imieniu branży dealerskiej.

Paweł Tuzinek

Radca prawny Związku Dealerów Samochodów

Informacje organizacyjne

Hotel Airport Okęcie****

Warszawa, ul. 17 Stycznia 24

Lokalizacja

10.00-14.00

Godziny szkolenia

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona

Ograniczona liczba uczestników

Cena uczestnictwa:

490 zł netto + VAT

Zgłaszam udział

Formularz zgłoszeniowy

Termin

Dane uczestników

Dane do faktury

Baza wiedzy

Kto jest uprawniony do korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów?

Po pierwsze - przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę (w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział), zajmujący się:

- produkcją,

- dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu)

- badaniem pojazdów

Po drugie, jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Do jakich samochodów będzie mogła być zastosowana profesjonalna rejestracja? Czy także do aut używanych?

Profesjonalna rejestracja będzie mogła być zastosowana tylko do pojazdu, który nie był wcześniej zarejestrowany w RP ani za granicą. Oznacza to, że profesjonalna rejestracja pojazdów nie będzie mogła być stosowana do samochodów używanych (a konkretniej - wcześniej gdziekolwiek zarejestrowanych). Niestety, także pojazdy aktualnie już wyrejestrowane z ewidencji za granicą (niektóre kraje dopuszczają wyrejestrowanie stałe lub czasowe) nie będą mogły korzystać z profesjonalnej rejestracji.

Jakie warunki należy spełnić, aby dealer mógł się ubiegać o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji?

Po pierwsze brak karalności. Chodzi tu o brak prawomocnego skazania (ujawnionego w KRK) za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej.

Po drugie oświadczenie o wykorzystywaniu pojazdu do jazd testowych. Aby ubiegać się o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji należy złożyć oświadczenie o tym, że każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki dopuszczające pojazd do ruchu (o których mowa w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Chodzi tu m.in. o to, aby korzystanie z pojazdu

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Ponadto należy złożyć oświadczenie o tym, że w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będą używane tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada się udokumentowane prawo do dysponowania nimi oraz że będą używane wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych, a blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.

Oświadczeń tych nie trzeba samodzielnie pisać, ponieważ ich wzory zostały wydane w formie rozporządzenia. Oto one:

Pobieram wzór dokumentu

Kontakt

Jakub Konieczny

882 168 648

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz